Vážení členové BD Vánek, v minulých dnech jste ve Vašich schránkách a na vývěskách mohli vidět několik výzev, dopisů a plakátů, kterých cílem je přesvědčit Vás o tom, jak představenstvo svým jednáním ohrožuje členy BD Vánek tím, že chce podepsat smlouvu o 50 milionovém úvěru.Toto není pravda. Představenstvo svým podpisem pouze zajistí výhodné podmínky úvěru. Čerpání úvěru může BD zahájit za stávajících podmínek až v únoru 2020 a do té doby ještě může smlouvu o úvěru bez sankcí vypovědět. To znamená, že pokud se ČS BD Vánek rozhodne revitalozaci neprovádět, může smlouvu vypovědět bez fatálních následků. Jde pouze o to, podepsat smlouvu do konce dubna, protože tak výhodné podmínky již RSTS pro další obdoví negarantuje.A za skoro dva roky se může provést celý proces revitalizace, tak jak je uvedeno v Zápise z ČS dne 21.9.2017, bod 7). Takže opět není pravda to, co je uváděno oponenty: "že představenstvo koná kroky, které rozhodně nejsou připravené".

Více - ZDE

 Vzhledem k tomu, že na poslední ČS nebyly projednány všecny body programu, představenstvo přijalo závěr, že se rozhodnutí ČS uskuteční způsobem per rollam

  • dopis představenstva - ZDE
  • rozhodnutí o revitalizaci - ZDE
  • rozhodnutí o úvěru - ZDE

 Představenstvo Vás žádá o předání rozhodnutí o revitalizaci a rozhodnutí o úvěru (včetně Souhlasu s podmínkami úvěru) do 18,00hod dne 27.4.2018, vhledem k tomu, že pokud se členská základna rozhodne nechat úvěrovou smlouvu podepsat, musí být toto provedeno do 30.4.2018.

 Dne 27.4.2018 od 18,00hod proběhne v kanceláři BD veřejné sčítání všech lístků z rozhodování per rollam. Představenstvo Vás na toto sčítání zve a zve především zástupce skupiny 25 členů, kteří na ČS dne 5.4.2018 žádali změnu programu.

Dokumentace, který může pomoci při Vašem rozhodování:

  • Závěry ze Studie proveditelnosti - prezentace - ZDE
    • poznámka:  samotnou Studii si můžete přečíst nebo půjčit (je značně obsáhlá) v kanceláři BD v termínech 17. a 24.4.2018 od 18,00 do 18,45 hod.
  • Podmínky úvěru RSTS, přezentace - ZDE
  • Stanovisko Raiffeisen stavební spořitelny, a.s. - ZDE

Otevřený dopis všem členům BD Vánek:

  • otevřený dopis - ZDE
  • příloha k otevřenému dopisu - ZDE

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.