Bytové družstvo Vánek

Název subjektu: Bytové družstvo Vánek    
 Identifikační číslo:  24142255    
Spisová značka: Dr 7650 vedená u Městského soudu v Praze    
Sídlo:
Praha 8 - Čimice, Vánková 795/4, PSČ 18100

Datová schránka:           n874mb2

Bankovní spojení:          107-8497770217/0100

 
 

  • Oznámení DIO Vánková - ZDE (podrobnosti ZDE a ZDE)
  • Závady na ÚT - výzva ZDE
  • Výzva - svoz odpadu - čtěte ZDE!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlášení závad a poruch, odstraňování havárií

Kontakt pro hlášení závad a poruch:  pan K. Šindelář,
• Vchod č.p. 799/14,
• Mail: servis@bdvanek.cz
• Telefon: 739 261 617
V případě havárie jejíž řešení nesnese odklad (riziko velkých škod) volejte pouze nasmlouvanou havarijní službu:  
BYTOSERVIS – NONSTOP, s.r.o.
NONSTOP-Dispečink: 241 41 41 41  nebo 605 42 42 42
Využití této havarijní služby oznámit p. Karlu Šindelářovi do 24 hodin.

Využití jiné firmy resp. při neoznámení využití nasmlouvaného servisu nebude Bytové družstvo Vánek hradit vzniklé (fakturované) náklady, vše si zaplatí objednatel!