• PROHLÁŠENÍ O rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle ustanovení § 1166 zák. č. 89/2012 Sb. - odkaz zde
  • Půdorysná schemata domu s č.p. 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803 a 804 katastrální území Čimice, obec Praha - odkaz zde
  • Rozhodnutí Katastrálnho úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha dokument "Výzva k odstranění nedostatků návrhu na vklad" - odkaz zde
  • Rozhodnutí Katastrálnho úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha usnesení o přerušení řízení - odkaz zde
  • Vyjádření ke stavbě bytových domů Vánková č.p. 795 - 804, Praha 8 - Čimice - odkaz zde