Prohlášení vlastníka

vyzva_prevody_bytu

Upraveno: 12. 11. 2018| Typ: PDF| Velikost: 323,45 kB| Staženo: 0| Soubor: vyzva_prevody_bytu

prohlášení vlastníka.pdf

Upraveno: 4. 5. 2017| Typ: PDF| Velikost: 1,18 MB| Staženo: 0| Soubor: prohlášení vlastníka.pdf

Výzva k odstranění nedostatků návrhu na vklad

Dne 21.12.2015 13:20:31 byl Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen “katastrální úřad“) doručen návrh na vklad změny Vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě Návrhu na vklad ze dne 21.12.2015. Právní účinky zápisu ke dni 21.12.2015.; Prohlášení vlastníka nemovitosti o vymezení jednotek podle obč. zákona ze dne 17.12.2015. Právní účinky zápisu ke dni 21.12.2015. uzavřené mezi účastníkem řízení Bytové družstvo Vánek, IČ 24142255, Vánková 795/4, Čimice, 18100 Praha 8 ohledně nemovitostí P: 834/11 k.ú. Čimice, P: 834/15 k.ú. Čimice, P: 834/17 k.ú. Čimice, P: 836/49 k.ú. Čimice, P: 834/14 k.ú. Čimice, P: 834/16 k.ú. Čimice, P: 834/13 k.ú. Čimice, P: 836/50 k.ú. Čimice, P: 836/38 k.ú. Čimice, P: 836/42 k.ú. Čimice, P: 836/45 k.ú. Čimice, P: 834/10 k.ú. Čimice, P: 834/12 k.ú. Čimice, P: 836/44 k.ú. Čimice, P: 836/48 k.ú. Čimice, P: 836/47 k.ú. Čimice, P: 828/16 k.ú. Čimice, P: 834/9 k.ú. Čimice, P: 836/39 k.ú. Čimice, P: 836/41 k.ú. Čimice, P: 836/43 k.ú. Čimice, P: 836/46 k.ú. Čimice v katastrálním území Čimice (dále jen „návrh na vklad“).

Upraveno: 23. 3. 2016| Typ: PDF| Velikost: 107,05 kB| Staženo: 3001| Soubor: Výzva k odstranění nedostatků návrhu na vklad

USNESENÍ

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha rozhodl v řízení o povolení vkladu změny Vlastnického práva k nemovitostem P: 834/11 k.ú. Čimice, P: 834/15 k.ú. Čimice, P: 834/17 k.ú. Čimice, P: 836/49 k.ú. Čimice, P: 834/14 k.ú. Čimice, P: 834/16 k.ú. Čimice, P: 834/13 k.ú. Čimice, P: 836/50 k.ú. Čimice, P: 836/38 k.ú. Čimice, P: 836/42 k.ú. Čimice, P: 836/45 k.ú. Čimice, P: 834/10 k.ú. Čimice, P: 834/12 k.ú. Čimice, P: 836/44 k.ú. Čimice, P: 836/48 k.ú. Čimice, P: 836/47 k.ú. Čimice, P: 828/16 k.ú. Čimice, P: 834/9 k.ú. Čimice, P: 836/39 k.ú. Čimice, P: 836/41 k.ú. Čimice, P: 836/43 k.ú. Čimice, P: 836/46 k.ú. Čimice v katastrálním území Čimice na základě Návrhu na vklad ze dne 21.12.2015. Právní účinky zápisu ke dni 21.12.2015.; Prohlášení vlastníka nemovitosti o vymezení jednotek podle obč. zákona ze dne 17.12.2015. Právní účinky zápisu ke dni 21.12.2015., jehož účastníkem je Bytové družstvo Vánek, IČ 24142255, Vánková 795/4, Čimice, 18100 Praha 8, vedeném pod sp. zn. V-96894/2015-101, podle § 64 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, takto: řízení se přerušuje .....

Upraveno: 23. 3. 2016| Typ: PDF| Velikost: 115,87 kB| Staženo: 2400| Soubor: USNESENÍ

vyjádření ke stavbě bytových domů Vánková č.p. 795 - 804, Praha

Úřad městské části Praha 8, Odbor územního rozvoje a výstavby, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“), obdržel dne 17.2.2016 žádost o vyjádření ke stavbě bytových domů Vánková č.p. 795 - 804, Praha 8 – Čimice, a potvrzení skutečnosti, že uvedené bytové domy jsou součástí jednoho funkčního celku. Žádost podalo Bytové družstvo Vánek, IČ 24142255, zastoupené předsedou představenstva Ing. Miroslavem Sivákem, CSc..   ..........

Upraveno: 23. 3. 2016| Typ: PDF| Velikost: 77,49 kB| Staženo: 1697| Soubor: vyjádření ke stavbě bytových domů Vánková č.p. 795 - 804, Praha

pripominka_dvorak

Upraveno: 31. 10. 2017| Typ: PDF| Velikost: 92,97 kB| Staženo: 0| Soubor: pripominka_dvorak

pripominka_folprechtovi_v1

Upraveno: 31. 10. 2017| Typ: PDF| Velikost: 1,02 MB| Staženo: 0| Soubor: pripominka_folprechtovi_v1

pripominka_folprechtovi_v2

Upraveno: 31. 10. 2017| Typ: PDF| Velikost: 512,48 kB| Staženo: 0| Soubor: pripominka_folprechtovi_v2

stanovisko_jerkman

Upraveno: 31. 10. 2017| Typ: PDF| Velikost: 643,92 kB| Staženo: 0| Soubor: stanovisko_jerkman