Ostatní soubory

Hlasování PERROLLAM

Podle Stanov BD Vánek - článek 51 odst 2) písmeno u) členská schůze rozhoduje o výdajích, pokud v jednotlivém případě převýší částku 300.000,- Kč, či jinou částku stanovenou usnesením členské schůze. Vzhledem k tomu, že nabídky získané v rámci poptávkového řízení přesahují částku 300.000,- Kč, žádá tímto představenstvo členskou základnu o vyjádření souhlasu s výsledkem poptávkového řízení, a to hlasováním formou PER ROLLAM (Stanovy BD Vánek - článek 55).

8. 10. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 754,35 kB |Počet stažení: 0

Zabezpečení vchodů

Do dnešního dne jsme dostali nabídku od pěti firem. Z důvodu, že nemůžeme zveřejňovat přesnou nabídku jednotlivých firem, je zde pouze orientační tabulka.

6. 8. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 30,63 kB |Počet stažení: 0

Pozvánka členská schůze 2016

POZVÁNKA na řádnou členskou schůzi Bytového družstva VÁNEK

Vážené dámy a pánové!

Dovolujeme si Vás, jakožto členy Bytového družstva VÁNEK (dále jen „Družstvo“), pozvat    na řádnou členskou schůzi Družstva, která se bude konat dne 23.06.2016 od 18:00 hodin v jídelně Základní školy Libčická na adrese Praha 8, Libčická 399/8,

13. 6. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 59,12 kB |Počet stažení: 877

Návrh metodiky pro účtování a rozdělení nákladů

NÁVRH ROZHODNUTÍ ČLENSKÉ SCHŮZE Č. 1/2015 PRO ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ A VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB JEDNOTLIVÝM NÁJEMCUM

7. 11. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 65,05 kB |Počet stažení: 0

Výňatek zákona 67/2013 Sb.

7. 11. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 540,3 kB |Počet stažení: 0

topna_sezona_19_20

2. 10. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 321,57 kB |Soubor: topna_sezona_19_20

pozvanka_24-10-2019

2. 10. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 42 kB |Soubor: pozvanka_24-10-2019

petice_prazsky_okruh

3. 6. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 1,22 MB |Soubor: petice_prazsky_okruh

Oznámení - další členské vklady v roce 2016

Představenstvo BD Vánek upozorňuje členy družstva na každoroční možnost mimořádné splátky úvěru a tím snížení anuity váznoucí na obývaném bytě.V souladu se stanovami našeho bytového družstva Článek 10 Způsob určení výše dalšího členského vkladu a způsob určení jeho splacení (splnění), odstavec 6),  je možné uhradit složku další členského vkladu.

11. 4. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 34,03 kB |Počet stažení: 0

oznameni_predstavenstva

12. 12. 2017 |Typ: PDF |Velikost: 488,82 kB |Počet stažení: 0

pozvánka na členskou schůzi 26. 11. 2015

10. 11. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 385,98 kB |Počet stažení: 0

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ DVOU DLAŠÍCH ČLENSKÝCH VKLADŮ (pro projednání na mimořádné členské schůzi 17.3.2016)

3. 3. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 44,57 kB |Počet stažení: 1184

Pozvanka_mimoradna_cl_schu_22-3-2016

POZVÁNKA na mimořádnou členskou schůzi Bytového družstva VÁNEK, která se bude konat v úterý  22. března 2016 od 18:30 hodin v jídelně Základní školy Libčická na adrese Praha 8, Libčická 399/8,

3. 3. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 46,85 kB |Počet stažení: 877

Smlouva o dalším členském vkladu

Návrh smlouvy o dalším členském vkladu

3. 3. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 42,03 kB |Počet stažení: 2590

oznameni_vyuctovani_2018

16. 5. 2019 |Typ: MS Word |Velikost: 89,13 kB |Soubor: oznameni_vyuctovani_2018

vyuctovani_2018

16. 5. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 325,14 kB |Soubor: vyuctovani_2018

zápis-podíl

Představenstvo Bytového družstva Vánek ukončuje 1. kolo výběrového řízení na přidělení bytů 3+1(A) a 3+1(B). Výběrové řízení bylo vyhlášeno na základě schválení členskou schůzí ze dne18.6.2015 bod č.8. Bylo vyvěšeno na všech vchodových dveřích a na informačních nástěnkách jednotlivých vchodů. Byla podána informace na našich webových stránkách a byl podán inzerát na internetu.

7. 10. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 59,14 kB |Soubor: zápis-podíl

Pozvánka na náhradní členskou schůzi Bytového družstva VÁNEK

POZVÁNKA na náhradní  členskou schůzi Bytového družstva VÁNEK, která se bude konat dne 22. září 2016 od 18:00 hodin v  jídelně Základní školy Libčická na adrese Praha 8, Libčická 399/8

1. 9. 2016 |Typ: PDF |Velikost: 59,57 kB |Počet stažení: 811