Vážené dámy a pánové!

Dovolujeme si Vás, jakožto členy Bytového družstva VÁNEK (dále jen „Družstvo“), pozvat  na mimořádnou členskou schůzi Družstva, která se bude konat v úterý  22. března 2016 od 18:30 hodin v jídelně Základní školy Libčická na adrese Praha 8, Libčická 399/8, Prezence – od 18:00 do 18:30.

Návrh programu:

  1. Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a čtyř sčitatelů hlasů;
  2. Schválení programu členské schůze;
  3. Projednání a schválení textu smlouvy o dalším členském vkladu nově přijímaných členů družstva;
  4. Přijeti dvou nových členů bytového družstva;
  5. Projednání a schválení způsobu  rozdělení dvou dalších členských vkladů do fondů;
  6. Informace – stav Prohlášení vlastníka o rozdělení domů na bytové jednotky, montáž čipového ovládání dveří;
  7. Různé;

Dokumenty ke stažení:

  1. POZVÁNKA na mimořádnou členskou schůzi Bytového družstva VÁNEK
  2. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ DVOU DALŠÍCH ČLENSKÝCH VKLADŮ
  3. Smlouva o dalším členském vkladu