Kontrolní komise BD Vánek

tato složka obsahuje veřejné dokumenty kontrolní komise BD Vánek

Plán činnosti KK.pdf

Upraveno: 27. 5. 2015| Typ: Binary| Velikost: 819,55 kB| Staženo: 0| Soubor: Plán činnosti KK.pdf

Zápis z jednání KK 1.pdf

Zápis z jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 16. září 2014

Prvního jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili dva členové p. DRAŽIL Miroslav a p. KREJZA Milan, zvoleni za členy kontrolní komise na členské schůzi dne 19. června 2014. Na jednání byl přizván i člen družstva p. SLAVÍK Milan.

Upraveno: 27. 5. 2015| Typ: Binary| Velikost: 347,13 kB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z jednání KK 1.pdf

Zápis z jednání KK 2.pdf

Zápis z jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 7. října 2014

Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili dva členové p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza, který navrhl, aby jediným bodem programu bylo projednání návrhu dopisu pro představenstvo BD VÁNEK, kterým kontrolní komise oznámí představenstvu provedení komplexní kontroly hospodaření. Návrh dopisu byl jednomyslně přijat. Předseda kontrolní komise byl pověřen tento dopis představenstvu předat.

Upraveno: 27. 5. 2015| Typ: Binary| Velikost: 344,57 kB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z jednání KK 2.pdf

Zápis z jednání KK 3.pdf

Zápis z jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 19. listopadu 2014

Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili dva členové p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza, který navrhl, aby jediným bodem programu bylo projednání  průběhu komplexní kontroly hospodaření.

Upraveno: 27. 5. 2015| Typ: Binary| Velikost: 395,59 kB| Staženo: 1| Soubor: Zápis z jednání KK 3.pdf

Zápis z jednání KK 4.pdf

Upraveno: 27. 5. 2015| Typ: Binary| Velikost: 426,14 kB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z jednání KK 4.pdf

Zápis z jednání KK 5.pdf

Upraveno: 27. 5. 2015| Typ: Binary| Velikost: 1,3 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z jednání KK 5.pdf

Zápis z jednání KK 6.pdf

Upraveno: 27. 5. 2015| Typ: Binary| Velikost: 1,06 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z jednání KK 6.pdf

Zápis z jednání KK 7.pdf

Upraveno: 27. 5. 2015| Typ: Binary| Velikost: 5,26 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z jednání KK 7.pdf

Zápis z jednání KK 8.pdf

Upraveno: 27. 5. 2015| Typ: Binary| Velikost: 2,1 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z jednání KK 8.pdf

Zápis z jednání KK 11

Zápis z  jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 14. prosince 2015. Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili všichni členové p. SLAVÍK Milan, místopředseda p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

Upraveno: 15. 12. 2015| Typ: PDF| Velikost: 1,19 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z jednání KK 11

Mimořádné jednání 15.6.2015

Zápis z mimořádného jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 15. června 2015

 Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili všichni členové p. SLAVÍK Milan, místopředseda p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

Upraveno: 30. 6. 2015| Typ: PDF| Velikost: 602,94 kB| Staženo: 0| Soubor: Mimořádné jednání 15.6.2015

Zápis z jednání KK BDV dne 23.5.2016

Zápis z jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 23. května 2016

Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili všichni členové p. SLAVÍK Milan, p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan. Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza, který navrhl, aby jediným bodem programu bylo projednání  návrhu zápisu z kontroly hospodaření BD Vánek za rok 2015.

Upraveno: 24. 6. 2016| Typ: PDF| Velikost: 466,15 kB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z jednání KK BDV dne 23.5.2016

Zápis z kontroly hospodaření BD VÁNEK za rok 2015

Kontrolní komise BD VÁNEK provedla ve dnech 17. 4. 2016 až 19. 5. 2016 kontrolu hospodaření družstva za rok 2015. Kontrola byla zaměřena na:

  1. Stav hospodaření s finančními prostředky na běžném a spořicím účtu družstva (příjmy, výdaje a jejich oprávněnost, převodní příkazy, placené faktury, bankovní operace  s dalšími členskými vklady členů družstva, platby úroků z úvěru, splácení úvěru).
  2. Stav hospodaření s fondy družstva (nedělitelný fond, fond pořizovací, rezervní fond, provozní fond, vypořádací fond, fond pro úhradu úroků, fond oprav).
  3. Stav hospodaření s finančními prostředky v příruční pokladně (příjmy, výdaje a jejich oprávněnost).
  4. Jednání představenstva, rozhodování představenstva, realizace úkolů, řešení žádostí, připomínek a podnětů členů BD představenstvem.
  5. Vedení ostatních dokumentů BD (zápisy z jednání představenstva, zápisy z členských schůzí BD), archivace písemností.

Cílem kontroly bylo nejen zjistit skutečný stav hospodaření, ale během kontroly i napravit co nejvíce zjištěných nedostatků.

Upraveno: 24. 6. 2016| Typ: PDF| Velikost: 6,36 MB| Staženo: 1644| Soubor: Zápis z kontroly hospodaření BD VÁNEK za rok 2015

Zápis z jednání KK BD- 14.3.16

Zápis z  jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 14. března 2016.

Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili všichni členové p. SLAVÍK Milan, místopředseda p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

Upraveno: 16. 3. 2016| Typ: PDF| Velikost: 1,4 MB| Staženo: 0| Soubor: Zápis z jednání KK BD- 14.3.16

Zápis z jednání KK BDV dne 7. března 2016

Zápis z jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK, konaného dne 7. března 2016, Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili členové KK p. DRAŽIL Miroslav, předseda p. KREJZA Milan a p. SLAVÍK Milan.

Upraveno: 10. 3. 2016| Typ: PDF| Velikost: 1,33 MB| Soubor: Zápis z jednání KK BDV dne 7. března 2016

Plán činnosti kontrolní komise BD VÁNEK na rok 2016

Upraveno: 10. 3. 2016| Typ: PDF| Velikost: 23,3 kB| Staženo: 998| Soubor: Plán činnosti kontrolní komise BD VÁNEK na rok 2016

Zápis z mimořádného jednání kontrolní komise

Dne 7.9.2015 se uskutečnili mimořádné jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK.

Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili všichni členové p. SLAVÍK Milan, místopředseda p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

 

Upraveno: 8. 9. 2015| Typ: PDF| Velikost: 919 kB| Soubor: Zápis z mimořádného jednání kontrolní komise