Bytové družstvo Vánek

V termínu do 13.2021 bude předáno vyúčtování  služeb za rok 2020  všem členům BD . Po tomto termínu budou nedoručitelná vyúčtování uložena k převzetí v kanceláři BD .