Informace o změně čísla účtu

Vážení členové Bytového družstva Vánek,

na základě  rozhodnutí představenstva BD Vánek byla od 1.března  provedena změna účtu pro platbu  nákladů ( splátka úvěru + zálohy na služby)  na bydlení.  Nový účet je založen u Komerční banky a.s. , č.ú.: 107-8497770217/0100 . 

Pro platby  prováděné  prostřednictvím SIPO  bude změna provedena  hromadně prostřednictvím  správcovské  firmy.Pro platby  prováděné příkazem k úhradě  z účtu na účet je nutné,  aby každý plátce provedl změnu sám. Variabilní symbol  se nemění.

V nejbližší době bude tato informace o změně účtu  předána  písemně všem členům BD a vyvěšena na vývěsce každého vchodu.

s pozdravem

Ing.Miroslav Sivák, CSc.

předseda  družstva

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.