Zápis z členské schůze - rozhodování per rollam - ZDE

Zápis z mimořádné členské schůze dne 5.4.2018 - ZDE

Zápis z mimořádné členské schůze dne 21.9.2017 - ZDE