Zápis z kontroly hospodaření BD VÁNEK za rok 2015

Kontrolní komise BD VÁNEK provedla ve dnech 17. 4. 2016 až 19. 5. 2016 kontrolu hospodaření družstva za rok 2015. Kontrola byla zaměřena na:

  1. Stav hospodaření s finančními prostředky na běžném a spořicím účtu družstva (příjmy, výdaje a jejich oprávněnost, převodní příkazy, placené faktury, bankovní operace
    s dalšími členskými vklady členů družstva, platby úroků z úvěru, splácení úvěru).
  2. Stav hospodaření s fondy družstva (nedělitelný fond, fond pořizovací, rezervní fond, provozní fond, vypořádací fond, fond pro úhradu úroků, fond oprav).
  3. Stav hospodaření s finančními prostředky v příruční pokladně (příjmy, výdaje a jejich oprávněnost).
  4. Jednání představenstva, rozhodování představenstva, realizace úkolů, řešení žádostí, připomínek a podnětů členů BD představenstvem.
  5. Vedení ostatních dokumentů BD (zápisy z jednání představenstva, zápisy z členských schůzí BD), archivace písemností.

Cílem kontroly bylo nejen zjistit skutečný stav hospodaření, ale během kontroly i napravit co nejvíce zjištěných nedostatků.

Odkaz na faximili dokumentu