Zápis z jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 23. května 2016

 

            Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili všichni členové p. SLAVÍK Milan, p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

            Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza, který navrhl, aby jediným bodem programu bylo projednání  návrhu zápisu z kontroly hospodaření BD Vánek za rok 2015.

Předsedou bylo konstatováno, že v hospodaření je řada nedostatků, které jsou uvedeny v návrhu zápisu, ale  že návrh je vyvážený. Pan Dražil doporučil, aby do návrhu zápisu v části „Závěr“ byl doplněn text o tom, že i když byla zjištěna řada nedostatků, nedostatky neměly vliv na skutečnost, která by ukazovala na škody způsobené družstvu. Poté byl návrh zápisu schválen.

Předseda konstatoval, že schválený zápis projedná s představenstvem dne 24. 5. 2016
a přednese ho na výroční členské schůzi družstva v červnu 2016.