Zápis z jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 7. října 2014

Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili dva členové p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza, který navrhl, aby jediným bodem programu bylo projednání návrhu dopisu pro představenstvo BD VÁNEK, kterým kontrolní komise oznámí představenstvu provedení komplexní kontroly hospodaření. Návrh dopisu byl jednomyslně přijat. Předseda kontrolní komise byl pověřen tento dopis představenstvu předat.

 

soubor lze stáhnout zde