Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili členové KK p. DRAŽIL Miroslav, předseda p. KREJZA Milan a p. SLAVÍK Milan.    Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza a navrhl program jednání:

  1. Projednání návrhu plánu činnosti kontrolní komise na rok 2016.
  2. Seznámení členů komise se závěry jednání představenstva BD VÁNEK.
  3. Účast p. Krejzy na přípravě podkladů k rozúčtování nákladů spojených s užíváním bytů za rok 2015.

Program byl jednomyslně schválen.

V rámci prvního bodu jednání předseda předložil návrh plánu činnosti kontrolní komise. S návrhem souhlasili i ostatní členové KK a po hlasování byl plán činnosti jednomyslně schválen (plán – viz příloha).

V rámci druhého bodu programu seznámil p. Krejza se závěry jednání představenstva BD VÁNEK. Konstatoval, že hlavními body všech jednání představenstva za uplynulé období byla příprava členské schůze, která se bude konat 22. 3. 2016, a s tím spojený dokument:  „Smlouva o dalším členském vkladu“. Tento dokument bude nezbytnou součástí přijímání dvou nových členů družstva, kteří odkoupili členské podíly za dosud neobsazené byty.

V rámci třetího bodu programu p. Krejza oznámil členům komise, že se zúčastnil spolu s p. Šindelářem z představenstva a s účetní správcovské firmy přípravy podkladů pro rozúčtování nákladů. Cílem jednání bylo, především stanovení nákladů a spotřeby
u jednotlivých služeb.  

odkaz na faximili zápisu je uveden zde