VÝZVA – OPRAVY TOPENÍ BĚHEM ODSTÁVKY TEPLA


Představenstvo BD vyzývá všechny členy družstva, aby nahlásili veškeré závady na ústředním topení do 30. května 2015 na mail: servis@bdvanek.cz., případně vložili do scránky BD.

V nahlášení závady uveďte následující údaje:
 jméno a příjmení,
 číslo popisné vchodu,
 číslo bytu,
 Popis závady.

V Praze dne 30. dubna 2015
předseda představenstva
Miroslav Sivák