Výzva  k  Členům  BD Vánek k  nahlášení  závad  na  systému  ÚT   

Představenstvo Bytového družstva Vánek   tímto  vyzívá všechny členy BD Vánek,  aby urychleně nahlásili závady na  systému ÚT (kohouty, thermohlavice, odvzdušnění těles, těsnost systému – armatury, topná tělesa … atd.) v bytových jednotkách a nebytových prostorech. Vzhledem k blížící se topné sezoně 2015/2016 je žádoucí provedení všech nutných oprav a odstranění  nahlášených závad  pro zajištění spolehlivé funkce ÚT po celou  topnou sezónu.

V Praze dne 8.září  2015

za představenstvo Bytového družstva VÁNEK

Ing. Miroslav SIVÁK

předseda