Představenstvo Bytového družstva Vánek vyhlašuje

1. kolo výběrového řízení na prodej družstevních podílů s právem nájmu družstevních bytů 3+1(A) a 3+1(B)

Výběrové řízení je vyhlášeno na základě rozhodnutí členské schůze Bytového družstva Vánek - ze dne18.6.2015, kterým byl schválen prodej družstevních podílů spojených s právem nájmu družstevních bytů ( bod č.8 rozhodnutí uvedené členské schůze).

V 1. kole mohou nabídky podávat jak členové družstva, tak i nečlenové (široká veřejnost). V případě, že představenstvo neobdrží v 1. kole žádnou platnou nabídku, bude vyhlášeno 2. kolo.

Podle čl. 17, odst.3, písmeno q) schválených a platných stanov družstva mají členové družstva přednostní právo získat volný byt. Členové družstva budou moci realizovat toto právo tak, že budou moci dorovnat případnou nejvyšší cenovou nabídku z řad široké veřejnosti.