Stanovisko k účetní závěrce Bytového družstva VÁNEK k 31. 12. 2014

 

V souladu se Stanovami BD Vánek schválenými dne 26. března 2015, článek 58, odstavec 6, kontrolní komise BD Vánek vá k účetní závěrce 2014 tento závěr:

  • Kontrolní komise BD Vánek konstatuje, že účetní závěrka k 31. 12. 2014 byla sestavena správně a bez podstatných závad.

odkaz na faximili dokumentu

 Přístup k dokumentu je chráněn heslem heslo lze získat u p. Krejzy (kontrolni@bdvanek.cz)