Vážené dámy a pánové!

Dovolujeme si Vás, jakožto členy Bytového družstva VÁNEK (dále jen „Družstvo“), pozvat  na řádnou členskou schůzi Družstva, která se bude konat dne 23.06.2016 od 18:00 hodin v jídelně Základní školy Libčická na adrese Praha 8, Libčická 399/8,  Prezence – od17:30 do 18:00.

text pozvánky a program

Vzor plné moci