Vážení členové  Bytového družstva Vánek ,

na základě  opakovaných  krádeží  osobních a sportovních věcí  uložených ve společných prostorách  (sklepy, kočárkárny, sušárny), Vás představenstvo BD  vyzívá k důslednému celodennímu uzamykání vstupních dveří, uložení dražších věcí mimo společné prostory a zvýšenou kontrolu pohybu lidí po budovách ve vlastnictví BD Vánek.

Vzhledem k tomu, že  pohyb  cizích osob  na zajištění provozu  a služeb  pro BD Vánek doprovází vždy zástupce BD , lze jiný pohyb cizích osob v prostorách  BD považovat za nežádoucí a podezřelý. V takovém  případě  řešte vykázání těchto osob ve spolupráci s  Městskou policií, případně Policií ČR .

s pozdravem

Bytové družstvo Vánek

Ing. Miroslav  Sivák, CSc.

Předseda  družstva