Vážení členové bytového družstva,

Představenstvo  bytového družstva  Vám tímto oznamuje, že  v souladu s uzavřenou úvěrovou smlouvou je možné formou mimořádného dalšího členského vkladu vložit finanční prostředky na účet BD Vánek.

Tyto finanční prostředky  budou určeny  pro mimořádnou  splátku úvěru na pořízení BTC  Vánková, podobně jako v roce 2014.

Bližší informace na tomto odkazu

s pozdravem

Ing. Miroslav Sivák,CSc.

Předseda družstva