Zápis z kontroly hospodaření BD VÁNEK

Kontrolní komise BD VÁNEK (dále jen KK) provedla ve dnech 15. 10. 2014 až 10. 1. 2015, v rámci předávání funkcí jednotlivých členů bývalého a nového představenstva BD VÁNEK, komplexní kontrolu hospodaření družstva. Kontrola byla zaměřena na:

  1. Stav hospodaření s finančními prostředků na běžném a spořicím účtu družstva (příjmy, výdaje a jejich oprávněnost, převodní příkazy, placené faktury, bankovní operace s dalšími členskými vklady členů družstva, platby úroků z úvěru, splácení úvěru).
  2. Stav hospodaření s fondy družstva (nedělitelný fond, fond pořizovací, fond provozní, fond oprav).
  3. Stav hospodaření s finančními prostředky v příruční pokladně (příjmy, výdaje a jejich oprávněnost).
  4. Evidence majetku a vedení účetnictví.
  5. Stav hospodaření s nebytovými prostory.
  6. Řešení žádostí, připomínek a podnětů členů BD představenstvem
  7. Správnost předpisů záloh za služby a splátek úvěru pro jednotlivé členy BD.
  8. Vedení ostatních dokumentů BD (zápisy z jednání představenstva, zápisy z členských schůzí BD), archivace písemností.

Cílem kontroly bylo nejen zjistit skutečný stav hospodaření, ale během kontroly i napravit co nejvíce zjištěných nedostatků.

 

Přístup k dokumentu je chráněn heslem heslo lze získat u p. Krejzy (kontrolni@bdvanek.cz)

odkaz na stažení dokumentu