Zápis z jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 8. ledna 2015

Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili dva členové p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza, který navrhl, aby jediným bodem programu bylo projednání  návrhu zápisu z komplexní kontroly hospodaření.

Předsedou bylo konstatováno, že v hospodaření je řada nedostatků, které jsou uvedeny v návrhu zápisu, ale  že návrh je vyvážený. Pan Dražil doporučil, aby do návrhu zápisu v části „Závěr“ byl doplněn text o tom, že i když byla zjištěna řada nedostatků, nedostatky neměly vliv na skutečnost, která by ukazovala na škody způsobené družstvu. Poté byl návrh zápisu schválen.

Předseda konstatoval, že schválený zápis projedná s představenstvem dne 13.1.2015 a přednese ho na členské schůzi družstva dne 28.1.2015.

 

odkaz ke stažení zde