Zápis z jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 19. listopadu 2014

Jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili dva členové p. DRAŽIL Miroslav a předseda p. KREJZA Milan.

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolní komise p. Krejza, který navrhl, aby jediným bodem programu bylo projednání  průběhu komplexní kontroly hospodaření.

Předsedou bylo konstatováno, že v hospodaření je řada nedostatků a že je nutné zpracovat zápis, se kterým bude seznámeno představenstvo družstva a členská schůze družstva v lednu 2015. Pan Dražil doporučil, aby návrh zápisu z kontroly zpracoval předseda kontrolní komise nejpozději do konce roku 2014, a aby byl při jednání kontrolní komise v lednu 2015 kontrolní komisí schválen.

 

soubor lze stáhnout zde