Zápis z jednání kontrolní komise Bytového družstva VÁNEK konaného dne 16. září 2014

Prvního jednání kontrolní komise BD VÁNEK se zúčastnili dva členové p. DRAŽIL Miroslav a p. KREJZA Milan, zvoleni za členy kontrolní komise na členské schůzi dne 19. června 2014. Na jednání byl přizván i člen družstva p. SLAVÍK Milan.

Jednání zahájil p. Krejza, který navrhl vzhledem k tomu, že kontrolní komise o dvou členech by nemohla efektivně pracovat a rozhodovat, aby byl za třetího člena komise kooptován p. Slavík. Návrh byl jednomyslně přijat.

Poté jednání pokračovalo jediným bodem programu tj. volbou předsedy kontrolní komise. Jednání dále řídil jako nejstarší člen kontrolní komise p. Slavík, který k výše uvedenému bodu navrhl za předsedu komise p. Krejzu. Návrh byl jednomyslně přijat.

 

odkaz na dokument