Informace o pronájmu nebytových prostor k 1.5.2015

 

 Přístup k dokumentu je chráněn heslem heslo lze získat u p. Krejzy (kontrolni@bdvanek.cz)