Hlášení závad a poruch, odstraňování havárií

Hlášení závad a poruch, odstraňování havárií
Kontakt pro hlášení závad a poruch:  pan K. Šindelář,
• Vchod č.p. 799/14,
• Mail: servis@bdvanek.cz
• Telefon: 734 232 814
V případě havárie jejíž řešení nesnese odklad (riziko velkých škod) volejte pouze nasmlouvanou havarijní službu:  
BYTOSERVIS – NONSTOP, s.r.o.
NONSTOP-Dispečink: 241 41 41 41  nebo 605 42 42 42
Využití této havarijní služby oznámit p. Karlu Šindelářovi do 24 hodin.

Využití jiné firmy resp. při neoznámení využití stanoveného Bytoservisu nebude Bytové družstvo Vánek hradit vzniklé (fakturované) náklady, vše si zaplatí objednatel!