Při jakékoli rekonstrukci bytu si Vás dovolujeme požádat o:

  • Plánovanou rekonstrukci bytu je potřeba včas ohlásit majiteli bytového domu - bytovému družstvu a podobně.
  • Před zahájením rekonstrukce je rovněž třeba informovat obyvatele domu o termínu zahájení a dokončení stavebních prací, název provádějící firmy a telefonický kontakt na koordinátora stavby.
  • V případě, že byl proveden zásah do elektroinstalace nechte si provést její revizi

Je vhodné se též informovat u příslušného stavebního úřadu, zda stavební úpravy budou vyžadovat stavební povolení nebo ohlášení, či zda se bez nich zcela obejdete.

  • V případě, že v průběhu rekonstrukce dojde k zásahu do elektroninstalace doporučujeme provést po skončení prací její revizi.
  • V případě že bude přestavba většího rozsahu při které bude prováděn zásah do nosných konstrukcí požaduje představensvo BD Vánek předložení projektu včetně posouzení statikem.

 

Vaší pozornosti, před zahájením prací doporučujema následující odkazy:

http://www.panelplus.cz/cz/549.prestavby-bytu-z-hlediska-majitele-domu

http://bydleni.idnes.cz/prestavba-panelaku-0a9-/panelakovy-byt.aspx?c=A130312_163627_panelakovy-byt_web