Představenstvo Bytového družstva Vánek ukončuje 1. kolo výběrového řízení na přidělení bytů 3+1(A) a 3+1(B)

plné znění dokumentu zde

Výběrové řízení bylo vyhlášeno na základě schválení členskou schůzí ze dne18.6.2015 bod č.8. Bylo vyvěšeno na všech vchodových dveřích a na informačních nástěnkách jednotlivých vchodů. Byla podána informace na našich webových stránkách a byl podán inzerát na internetu.

Jednalo se prodej družstevních podílů vztahujících se k volným družstevním bytům v Bytovém družstvu Vánkova. Předsedou družstva byla stanovena komise k provedení otevření obálek s nabídkami.

Předmět výběrového řízení

A) Byt č. 9 o vel. 3+1 s příslušenstvím v 4. NP v bytovém domě č.p. 796/6 v ulici Vánková, stojícího na pozemku parc. č. 836/38, Praha 8 – Čimice, katastrální území 730394 Čimice, zapsané v listu vlastnictví č. 2768 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Hl. město Prahu, katastrální pracoviště Praha – město 554782

Byt o velikosti 3+ 1 s podlahovou plochou 78,90 m2.

B) Byt č. 3 o vel. 3+1 s příslušenstvím v 2. NP v bytovém domě č.p. 834/15 v ulici Vánková, stojícího na pozemku parc. č. 834/15, Praha 8 – Čimice, katastrální území 730394 Čimice, zapsané v listu vlastnictví č. 2768 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Hl. město Prahu, katastrální pracoviště Praha – město 554782

Byt o velikosti 3+ 1 s podlahovou plochou 78,75 m2.